2004_0036_07
Magdalena Piorunek (red.)
Młodzież w świecie współczesnym.
Z badań orientacji biograficznych młodych okresu transformacji


Wydanie I, Poznań 2004
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-61-8
Nakład: 250 egz.
ss. 254

Praca zbiorowa poświęcona problemom współczesnej młodzieży, jej poczuciu tożsamości, problemów na rynku pracy, orientacjom edukacyjnym i zawodowym oraz zdrowotnym.

Nakład wyczerpany
Spis treści