2004_0035_06
Leszek Wilczyński,
Działalność wydawnicza Akcji Katolickiej w Poznaniu w latach 30. XX wieku
Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-91-X
Nakład 150 egz.
ss. 120

Opracowana na bazie materiałów archiwalnych z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu analiza aktywności wydawniczej Akcji Katolickiej w międzywojennym Poznaniu przeprowadzona na tle życia społeczności wiernych diecezji poznańskiej.

Nakład wyczerpany
Spis treści