2004_0034_05
Władysław J. Paluchowski, Grażyna Bartkowiak (red.)
Psychologia a promocja
t. 1 - W poszukiwaniu skuteczności
t. 2 - Zachowania konsumentów

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-46-4 (seria), ISBN 83-88856-51-0 (t. 1), ISBN 83-88856-56-1 (t. 2)
Nakład 300 egz.
ss. 420 (t. 1), ss. 332 (t. 2)

Nakład wyczerpany
Spis treści