2004_0033_04
Leszek Grzelak,
Kronika Parafii św. Jakuba w Dłużynie do 1945 roku oraz dawnej parafii w Charbielinie

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-37-5
Nakład 900 egz.
ss. 256, 8 s.z il. cz.-biał., 4 s. z il. kol.

Drobiazgowa analiza dziejow parafii w Dłużynie i związanego z nią sanktuarium maryjnego w Charbielinie przeprowadzona przez dzisiejszego proboszcza parafii. Publikacja została skomponowana w formie obszernego, rozwiniętego kalendarium dziejów parafii.

Nakład wyczerpany
Spis treści