2004_0032_03
Leszek Wilczyński,
Działalność Akcji Katolickiej w dekanatach Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w latach 1936-1939.
Na podstawie materiałów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Wydanie I, Poznań 2004
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-96-0
Nakład: 150 egz.
ss. 200

Publikacja stanowi kontynuacje dotychczasowych opracowań autora na temat Akcji Katolickiej. Każda z 42 Dekanalnych Akcji Katolickich została opisana w osobnym rozdziale i będzie – mamy nadzieję – istotnym przyczynkiem źródłowym do studiów nad historią
i dokonaniami DAK w latach 30. ubiegłego wieku.

Nakład wyczerpany
Spis treści