2004_0031_02
Aktywność badawcza uczniów na lekcjach przyrody
Nauczanie przyrody w szkole podstawowej, zeszyt 1 (2004),
red.
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-12-X (seria), ISBN 83-88856-07-3
Nakład 150 egz.
ss. 132

Zbiorowa publikacja stanowiąca pokłosie prac nad projektami dydaktycznymi nauczycieli biologii,
w zakresie form nauczania biologii
w szkole podstawowej, przeprowadzonych na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu.

Nakład wyczerpany
Spis treści