2004_0030_01
Stefan H. Kaszyński
(wybór i koncepcja),
Opowieści wiedeńskiej kawiarni

Wydanie I, Poznań 2004
Format 14,5x21 cm
ISBN 83-88856-76-6
Nakład 250 egz.
ss. 108, 32 s. z il. cz.-biał., 4 s. z il. kol.

Antologia krótkich tłumaczeń na język polski tekstów czołowych współczesnych literatów wiedeńskich (m.in. laureatki literackiej nagrody Nobla - Elfriede Jelinek) poświęconych życiu literackiemu w wiedeńskich kawiarniach. Teksty stanowią refleksyjne ustosunkowanie sie autorów do roli ich życia kawiarnianego
w procesie twórczym. Publikacje wzbogaca zbiór kawiarnianych aforyzmów oraz przewodnik po kawiarniach Wiednia.

Nakład wyczerpany
Spis treści