2002_0012_11
Metody i formy pracy nauczyciela przyrody w szkole wiejskiej. Opisy zajęć, projektów, wycieczek, red. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Leszek Lesiczka

Wydanie I, Poznań 2002
Format 24x16.5 cm
ISBN 89-059-03-7
Nakład 160 egz.
ss. 116, 8 str. il.

Materiały Studium Podyplomowego Przyroda - Standardy. Edycja 2000/2001.

Nakład wyczerpany

Spis treści