2002_0011_10
Stanisław Oyrzyński,
Wspomnienia wojenne 1939 – 1944

Wydanie I, Poznań 2002
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-89059-02-9
Nakład 110 egz.
ss. 144, 20 str. il., kreda
oprawa sztywna, szyta

Wojenne wspomnienia pułkownika artylerii Stanisława Oyrzyńskiego, obejmujące kampanie wrześniową 1939 r., pobyt i walki na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej oraz szlak bojowy na Półwyspie Apenińskim.

Nakład wyczerpany

Spis treści