2002_0010_09
Marek Budajczak,
Edukacja domowa

Wydanie I, Poznań 2002
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-30-8
Nakład 300 egz.
ss. 224

Publikacja poświęcona zagadnieniu domowej edukacji dzieci i młodzieży
z wyłączeniem kształcenia szkolnego na szczeblu podstawowym i średnim. Autor przedstawia kwestie metodologiczne oraz prawne zarówno w kontekście ustawodawstwa polskiego, jak i zagranicznego. Książka oferuje także praktyczne wskazówki jak kształcić dzieci i młodzież w domu. Autor przekonuje do skuteczności
i wyższości takiej formy edukacji nad kształceniem w placówkach oświatowych.

Nakład wyczerpany

Spis treści