2002_009_08
Tadeusza Kościuszki opis kampanii r. 1792

Reprint wydania z r. 1917, Poznań 2002
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-40-50
Nakład 200 egz.
ss. 112

Przygotowany na zlecenie Biblioteki Kórnickiej PAN reprint wydanego
w 1917 r. dzieła Tadeusza Kościuszki, którego rękopis przechowywany jest
w zasobie w/w Biblioteki.

Nakład wyczerpany

Spis treści