2003_0008_07
Wiesław Andrzej Koźmiński,
Wprowadzenie do Tai Chi

Wydanie I, Poznań 2002
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-88856-20-0
Nakład 260 egz.
ss. 128

Książka stanowi przystępny, pełny instruktaż ćwiczeń Tai Chi. Zawiera także rozważania z zakresu medytacji
i filozofii Tai Chi.

Nakład wyczerpany

Spis treści