2002_0007_06
Linguistische und didaktische Probleme der Translatorik. Polnisch-Deutsche Nachwuschkonferenz zur germanistischen Linguistik,
red. Christoph Schatte

Wydanie I, Poznań 2002
Format 24x16 cm
ISBN 83-88856-15-4
Nakład 200 egz.
ss. 204

Napisana w języku niemieckim praca zbiorowa stanowiąca pokłosie konferencji naukowej zorganizowanej w Słubicach w 2001 roku, poświęcona lingwistycznym i dydaktycznym problemom translatoryki polsko-niemieckiej.

Nakład wyczerpany

Spis treści