2002_005_04
PRL w dokumentach,
zebrał Paweł Kozłowski

Wydanie I, Poznań 2002
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-89059-01-0
Nakład: 150 egz.
ss. 84

Publikacja źródłowa przeznaczona do użytku podczas nauczania historii w Liceum Ogólnokształcącym, gromadząca wybrane dokumenty obrazujące historię PRL.

Nakład wyczerpany

Spis treści