2002_0004_03
Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, tom 2, DL/140 - DL/244

Wydanie I, Poznań 2002
Format 24x17 cm
ISBN 83-88856-41-3
Nakład 120 egz.
ss. 114

Nakład wyczerpany
Spis treści