2002_0002_01
Eurovisionen III

Wydanie I, Poznań 2002
Format 20,5x14,5 cm
ISBN 83-89059-00-2
Nakład: 300 egz.
ss. 480

Praca zbiorowa w języku niemieckim poświęcona formowaniu europejskiej torzsamości w piśmiennictwie XVI-XVIII wiecznym.

Nakład wyczerpany

Spis treści