2001_0001_01
Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej, tom VI, Pamiętniki robotników, sygn. BK 13001 - BK 13499, opracował Jacek Niemir

Wydanie I, Poznań 2001
Format 23.5x16 cm
ISBN 83-88856-85-5
Nakład 250 egz.
ss. 108

Nakład wyczerpanySpis treści